voorjaars ALV (reminder)

Bij deze nog een reminder dat aanstaande zondag 25 maart de voorjaars ALV zal plaatsvinden. Bijgevoegd nogmaals de notulen van afgelopen ALV, de agenda en tevens de conceptkalender voor het komende zeilseizoen. Denk erom dat van za-zo de klok een uur vooruit gaat!


Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering Top-klasse

Het bestuur van de Top-klasse wil u van harte uitnodigen

voor de algemene ledenvergadering.

 

Zondag 25 maart bij Hajé hotel Joure, Klokmakkerij 1

8501 ZS Joure.

 

Van 10.30 uur tot ± 13:00 uur

 

 

Agenda ALV:

1)       Opening

2)       Vaststellen agenda

3)       Jaarverslag 2017

4)       Notulen december 2017

5)       Mededelingen

6)       Financieel jaarverslag 2017

7)       Begroting 2018 + contributie 2018

8)       sponsoring (Willem)

 

Pauze  rond 11.45 uur.

 

9)       Boot Holland 2018 + terugblik 2017

10)     Technische Commissie
11)     Toercommissie voorstellen 2018

12)     Definitief vaststellen zeilkalender 2018

13)     Uitreiking jaarprijzen 2017

14)     Rondvraag

15)     Sluiting

 

Einde vergadering 13.00 uur

 

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

Hans Kamminga

Voorzitter van de TOP-klasse

agenda voorjaarsvergadering 2018

Notulen najaarsvergadering ALV 2017 ruw

Concept Programma Topklasse 2018

Boot Holland 2018

Beste mensen,

Boot Holland  2018 staat weer voor de deur.


De TOP 368 “Gründje” van Willem Hanselaar komt er voor de klasse te staan.
Waarvoor hartelijk dank Willem.

Boot Holland loopt van vrijdag 9 t.m. woensdag 14 februari.

We zoeken bemanning als standhouders voor deze dagen.
2 per dag is een mooie uitgang.

Laat me even weten wanneer het jullie past en het uitkomt.

Graag reactie op: fecitjp@gmail.com
Vrij toegang voor de standhouders!

Graag jullie reactie tegemoet ziende,

Met hartelijke groet,  Jan Pieter