zeilkalender 2019 + notulen voojaarsvergadering

in de 1e reactie staat (achter de inlog) de nieuwe zeilkalender en de notulen van de afgelopen vergadering. De ‘login voor leden’ knop doet het momenteel niet maar als je op ‘reageren op bericht’ klikt kom je wel op je juiste login pagina. Hier wordt aan gewerkt.

Uitnodiging Voorjaars ALV op zondag 31-03-2019

Beste Leden,

Namens het bestuur van de TOP-klasse nodigen wij jullie graag uit voor de jaarlijkse voorjaars ALV op 31 maart 2019.

De ALV zal plaatsvinden van 10.30 tot 13.00 uur bij hotel Haje in Joure.

De notulen van 4 november 2018 en de agenda voor deze vergadering worden ter plaatse vastgesteld. Indien er leden zijn die niet aanwezig kunnen zijn en toch een zinvol voorstel willen indienen, laat het dan weten aan secretaris@top-klasse.nl

Namens het bestuur,

Hans Hissink (secretaris/penningmeester.

Boot Holland

Beste leden,

Boot Holland staat weer voor de deur.
De TOP 368 “Gründje” van Willem Hanselaar komt er voor de klasse te staan.
Waarvoor hartelijk dank Willem.
Boot Holland loopt van vrijdag 8 t.m. woensdag 13 februari.
We zoeken standhouders voor deze dagen.
2 per dag is een mooie uitgang.
https://boot-holland.nl/openingstijden

Vrijdag 8 feb. zijn Hans Hissink en ondergetekende op de stand.

Laat me even weten wanneer het jullie past en het uitkomt.
Vrij toegang voor de standhouders!

Graag jullie reactie tegemoet ziende,

Met hartelijke groet,  Jan Pieter.