Uitnodiging Najaars ALV op zondag 26-01-2020

Beste Leden,

Het bestuur van de TOP-Klasse nodigt u uit voor het bijwonen van de Najaars ALV  te houden op zondag 26 januari 2020.

De ALV zal plaatsvinden van 10.30 tot 13.00 uur bij Hans Kamminga Geuzingerbrink 57 7812 NT Emmen.

Het is uit praktisch oogpunt handig dat u zich via de mail: hackforterweg23@gmail.com aanmeldt zodat de notulen van 31 maart j.l. toegestuurd worden.

Agenda:

1) Opening

2) Vaststellen agenda

3) Notulen d.d. 31 maart.

4) Mededelingen:

5) Contributies.

6) Voorbereiding Boot-Holland 2020

7) Evaluatie wedstrijdzeilen.

7a) Evaluatie Toerzeilen, voorstellen ivm aftreden Rein van Dijk (Tourcomm)

8) Wedstrijdkalender 2020

9) Watersportevenement in Juni?

10) Rondvraag

11) Sluiting

Einde vergadering 13:00

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

Hans Kamming Voorzitter TOP-klasse

Gepubliceerd door Hanley115

Secretaris/Penningmeester

Laat een reactie achter