Boot Holland

Beste leden,

Boot Holland staat weer voor de deur.
De TOP 368 “Gründje” van Willem Hanselaar komt er voor de klasse te staan.
Waarvoor hartelijk dank Willem.
Boot Holland loopt van vrijdag 8 t.m. woensdag 13 februari.
We zoeken standhouders voor deze dagen.
2 per dag is een mooie uitgang.
https://boot-holland.nl/openingstijden

Vrijdag 8 feb. zijn Hans Hissink en ondergetekende op de stand.

Laat me even weten wanneer het jullie past en het uitkomt.
Vrij toegang voor de standhouders!

Graag jullie reactie tegemoet ziende,

Met hartelijke groet,  Jan Pieter.

Uitnodiging najaars ALV 4 nov 2018

Beste Leden,

namens het bestuur van de TOP-klasse nodigen wij jullie graag uit voor de jaarlijkse najaars ALV op 4 november 2018. De ALV zal plaatsvinden van 10:30 tot ongeveer 13:00 bij het Haje hotel te Joure. bijgevoegd zijn de notulen van de vorige ALV en de (concept) agenda voor deze vergadering. Indien iemand een extra agendapunt wil toevoegen: laat het ons weten via een reactie op deze post of een email aan secretaris@top-klasse.nl

Notulen voorjaars ALV 25 maart 2018 concept

agenda-najaarsvergadering-2018