ALV TOP-Klasse

Het bestuur van de TOP-Klasse wil u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering)

Zondag 29 maart 2020 bij Hans Kamming, Geuzenbrink 57 7812 NT Emmen van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00uur)

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Jaarverslag 2019
 4. Notulen 26 januari 2020 (najaarsverg. 2019)
 5. Mededelingen
 6. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie (nieuw lid)
 7. Begroting 2020 + contributie 2020
 8. Pauze
 9. Boot Holland 2020 + terugblik
 10. Technische Commissie
 11. Toertocht(en)?
 12. Vaststellen zeilkalender 2020
 13. Uitreiking Jaarprijzen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Einde vergadering 13.00uur

Namens het bestuur van de TOP-Klasse,

Hans Kamming (voorzitter)

Hans Hissink (secr/penningmeester)

Uitnodiging Najaars ALV op zondag 26-01-2020

Beste Leden,

Het bestuur van de TOP-Klasse nodigt u uit voor het bijwonen van de Najaars ALV  te houden op zondag 26 januari 2020.

De ALV zal plaatsvinden van 10.30 tot 13.00 uur bij Hans Kamminga Geuzingerbrink 57 7812 NT Emmen.

Het is uit praktisch oogpunt handig dat u zich via de mail: hackforterweg23@gmail.com aanmeldt zodat de notulen van 31 maart j.l. toegestuurd worden.

Agenda:

1) Opening

2) Vaststellen agenda

3) Notulen d.d. 31 maart.

4) Mededelingen:

5) Contributies.

6) Voorbereiding Boot-Holland 2020

7) Evaluatie wedstrijdzeilen.

7a) Evaluatie Toerzeilen, voorstellen ivm aftreden Rein van Dijk (Tourcomm)

8) Wedstrijdkalender 2020

9) Watersportevenement in Juni?

10) Rondvraag

11) Sluiting

Einde vergadering 13:00

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

Hans Kamming Voorzitter TOP-klasse

Verslag: Retourtje Grou 2019

Waardig afscheid voor de Toerrrrrrrcommissaris Rein van Dijk tijdens het retourtje Grou 2019. Exact 15 jaar geleden werd min of meer hetzelfde rondje gevaren in de prachtige omgeving van Earnewoude. Plus / minus 25 kilometer heen en terug naar Grou. Dit jaar met snelheden van wel 11 km per uur.

Mooie wind, fraaie regenbogen, weinig regen aan boord, aangename temperaturen met zon en bovendien goed gezelschap. Zaterdag 3 boten (TOP 115 / TOP 331 en 16m2 3456) en zondag alleen de TOP 115 en de TOP 331.

Jong en oud brengen een toast uit tijdens het ‘Galgenmaal’ van de Toerrrrcommissaris. (Hans Hissink komt hierbij helaas niet in beeld).

Zondag; toch ook nog maar even 15 km gevaren over de ‘kleine meertjes’ van het Princenhof. Rond half vijf helpen we elkaar met aftuigen van de boten en kunnen we uitgerust en wel veilig weer huiswaarts gaan.