Reminder Najaarsvergadering op 19 november in Giesbeek

Geachte leden van de TOP-Klasse.
Even een herinnering voor de vergadering op 19 november (zondag a.s)
Om logestieke reden is het fijn om te weten hoeveel leden er komen, derhalve graag een aanmelding naar Hans Hissink 06-22570446.
Vooraf en tijdens de vergadering is er koffie en koek, maar na afloop kunnen we geen gebruik maken van de kantine Ruumzicht (gesloten) einde seizoen.
Graag de toegestuurde agenda zelf uitprinten en meebrengen, wij hopen op een grote opkomst!!
Tot ziens op zondag in Giesbeek.
met vr. groet Hans Hissink

ALV 19 november 2023 Giesbeek

Algemen Ledenvergadering Top-klasse

Het bestuur van de Top-klasse wil u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

Zondag 19 november in de vergaderruimte (leizijde) van WSV  Giesbeek

Van +10.30 uur tot ± 13:00 uur (inloop vanaf 10.00uur)

Agenda ALV:

1)       Welkom door Andries Jan Oosterhof  (gastheer WSV  Giesbeek)

2)       Opening en vaststellen agenda.

3)       Bespreken van de huidige bestuurssamenstelling na het overlijden van

Hans Kamminga.

Voorstel: zitting nemen in het bestuur door Andries Jan als voorzitter.

4)       Notulen 26 januari 2020

5)       Mededelingen

6)       Financieel positie t/m 2023

7)      Begroting 2024 + contributie 2024

Pauze rond 11.15 uur.

9)      Boot Holland 2024?

10)     Technische Commissie
11)     Programma activiteiten 2024

12)     Rondvraag

13)    Sluiting

Einde vergadering 13.00 uur

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

Hans Hissink

Secretaris van de TOP-klasse

Adres: WSV  Giesbeek

Havenweg 4

6987EP  Giesbeek

Parkeren kan op het haventerrein.