Uitnodiging najaarsvergadering 2015

Uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering TOP-klasse

Het bestuur van de Top-klasse wil u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

Zondag 22 november:
Hajé hotel Joure, Klokmakkerij 1
8501 ZS Joure.
TOP-logo

Van 10.30 uur tot 13:00 uur

 (Voorlopige) agenda:

1)       Opening
2)       Vaststellen agenda
3)       Notulen d.d.   29 maart 2015
4)       Mededelingen
5)       Verkiezing: Dorianne schuurman heeft zich beschikbaar gesteld voor de positie van wedstrijdsecrataris. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
6)       Website: huidige stand en verbeterpunten
7)       Voorbereiding Boot-Holland 2016
8)       Promo Top100
Pauze
9)       Klassencontroleurs en Technische commissie
10)     Evaluatie wedstrijdzeilen
11)     Concept wedstrijdkalender 2016
12)     Toerzeilen, voorstellen programma 2016
13)     Verslag van de vlootvoogden.
14)     Rondvraag
15)     Sluiting

Einde vergadering 13:00

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

Anton Lingbeek

Voorzitter TOP-klasse

Laat een reactie achter