ALV TOP-Klasse

Het bestuur van de TOP-Klasse wil u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) Zondag 29 maart 2020 bij Hans Kamming, Geuzenbrink 57 7812 NT Emmen van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00uur) Agenda ALV: Opening Vaststellen agenda Jaarverslag 2019 Notulen 26 januari 2020 (najaarsverg. 2019) Mededelingen Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie …

Uitnodiging Najaars ALV op zondag 26-01-2020

Beste Leden, Het bestuur van de TOP-Klasse nodigt u uit voor het bijwonen van de Najaars ALV  te houden op zondag 26 januari 2020. De ALV zal plaatsvinden van 10.30 tot 13.00 uur bij Hans Kamminga Geuzingerbrink 57 7812 NT Emmen. Het is uit praktisch oogpunt handig dat u zich via de mail: hackforterweg23@gmail.com aanmeldt …

Contributie 2019

Aansluitend aan de voorjaarsvergadering zijn de leden aangeschreven met het verzoek tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Gelukkig hebben een groot aantal leden hier gehoor aan gegeven en keurig hun bijdrage voldaan, maar ook zijn er nog een behoorlijk aantal leden waarvan de bijdrage niet binnen is helaas. Willen deze leden dit alsnog z.s.m. …