Uitnodiging Voorjaars ALV op zondag 31-03-2019

Beste Leden,

Namens het bestuur van de TOP-klasse nodigen wij jullie graag uit voor de jaarlijkse voorjaars ALV op 31 maart 2019.

De ALV zal plaatsvinden van 10.30 tot 13.00 uur bij hotel Haje in Joure.

De notulen van 4 november 2018 en de agenda voor deze vergadering worden ter plaatse vastgesteld. Indien er leden zijn die niet aanwezig kunnen zijn en toch een zinvol voorstel willen indienen, laat het dan weten aan secretaris@top-klasse.nl

Namens het bestuur,

Hans Hissink (secretaris/penningmeester.

Gepubliceerd door Hanley115

Secretaris/Penningmeester