voorjaars ALV (reminder)

Bij deze nog een reminder dat aanstaande zondag 25 maart de voorjaars ALV zal plaatsvinden. Bijgevoegd nogmaals de notulen van afgelopen ALV, de agenda en tevens de conceptkalender voor het komende zeilseizoen. Denk erom dat van za-zo de klok een uur vooruit gaat!


Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering Top-klasse

Het bestuur van de Top-klasse wil u van harte uitnodigen

voor de algemene ledenvergadering.

 

Zondag 25 maart bij Hajé hotel Joure, Klokmakkerij 1

8501 ZS Joure.

 

Van 10.30 uur tot ± 13:00 uur

 

 

Agenda ALV:

1)       Opening

2)       Vaststellen agenda

3)       Jaarverslag 2017

4)       Notulen december 2017

5)       Mededelingen

6)       Financieel jaarverslag 2017

7)       Begroting 2018 + contributie 2018

8)       sponsoring (Willem)

 

Pauze  rond 11.45 uur.

 

9)       Boot Holland 2018 + terugblik 2017

10)     Technische Commissie
11)     Toercommissie voorstellen 2018

12)     Definitief vaststellen zeilkalender 2018

13)     Uitreiking jaarprijzen 2017

14)     Rondvraag

15)     Sluiting

 

Einde vergadering 13.00 uur

 

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

Hans Kamminga

Voorzitter van de TOP-klasse

agenda voorjaarsvergadering 2018

Notulen najaarsvergadering ALV 2017 ruw

Concept Programma Topklasse 2018

Laat een reactie achter