Uitnodiging najaars ALV

TOP-logo

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering Top-klasse
Het bestuur van de Top-klasse wil u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

Zondag 27 november bij Hajé hotel Joure, Klokmakkerij 1  8501 ZS Joure.

Van 10.30 uur tot 13:00 uur

agenda:

1)       Opening

2)       Vaststellen agenda

3)       Notulen d.d.   20 maart 2016

4)       bestuursmededelingen

5)       Promo TOP(s): lopende zaken en beleid voor de toekomst

6)       Voorbereiding Boot-Holland 2017

7)      Sponsoring (Willem Hanselaar)

8)       Website

Pauze

9)       Klassencontroleurs en Technische commissie (Guus)

10)     Trainingen voor wedstrijdzeilen (Guus)

11)     Wedstrijdzeilen: evaluatie en voorstellen concept kalender 2017 (Dorianne)

12)     Toerzeilen: evaluatie en voorstellen programma 2017 (Rein)

13)     Rondvraag

14)     Sluiting

 

Einde vergadering 13:00

 

Namens het bestuur van de TOP-klasse,

 

Anton Lingbeek

Voorzitter TOP-klasse

 

bijgevoegd zijn de notulen van de afgelopen ALV en de agenda voor de komende ALV. Klik op de links hier onder voor de bestanden

notulen-alv-20-maart-2016

agenda-najaarsvergadering-2016

Laat een reactie achter