vergadering Watersportverbond bijwonen?

Hallo heren,
Indien jullie de vergadering van het Watersport verbond willen volgen dan is daar een mogelijkheid voor.
De mogelijke ontwikkelingen voor de rest van het jaar/seizoen komt misschien ook aan de orde.
met vr. groet,
Hans Hissink
Geacht erelid, vrijwilliger en klasseorganisatie,

Het bestuur van het Watersportverbond nodigt u graag uit voor het volgen van de Algemene vergadering op maandag 18 mei 2020 te UtrechtDeze Algemene vergadering begint om 20.00 uur. Deze vergadering zal plaatsvinden op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en daarom heeft het bestuur bepaald dat wij u helaas geen fysieke toegang verlenen tot deze vergadering. U kunt de vergadering via een digitale verbinding volgen. Wij vragen u bij opgave voor het volgen van deze digitale vergadering uw e-mailadres én telefoonnummer op te geven. 
De agenda voor deze vergadering kunt u vinden op www.watersportverbond.nl/alv waar u zich ook kunt aan- of afmelden. Omdat deze manier van het faciliteren van een grote vergadering voor ons ook nieuw is, vergt dit een andere voorbereiding dan wij gewend zijn. Om iedereen van de juiste inlogcodes te voorzien, kunt u zich tot uiterlijk 14 mei aanmelden voor deze vergadering. 

De stukken worden gefaseerd beschikbaar gesteld. Een deel daarvan is inmiddels geplaatst op www.watersportverbond.nl/alv en het andere deel zal daar rond 8 mei volgen. Vanwege het niet openbaar toegankelijk willen zetten van het stuk met betrekking tot agendapunt 6 Presentatie koers 2020 en verder, doen wij het u op deze wijze toekomen (klik hiervoor op deze link). 

De te nemen besluiten voor deze vergadering voor de stemgerechtigden betreffen:Goedkeuren notulen Algemene vergadering – de Najaarsvergadering d.d. 14 december 2019Benoemen (interim) voorzitterVaststellen begroting 2020
Graag tot 18 mei.


Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groet,

Jan Stelwagen Secretaris
 

Laat een reactie achter